Velkommen til Foreldreportalen!
IKKE logg inn når du registrerer NY søknad.

Les nøye nedenfor! Unngå å registrere en ny søknad dersom du kun skal endre oppholdstid i barnehage eller SFO! For å søke overflytting må du registrere en ny søknad.
Ny søknad
Ved registrering av ny søknad om plass i barnehage eller SFO, velger du Barnehage eller SFO i menyen over. For å registrere en ny søknad skal du ikke benytte deg av logg inn knappen.

Innlogging skjer med ID-porten/MinID. Bank ID kan også benyttes.
Som innlogget, vil du kunne se dine saker og oppdatere dine og familiens opplysninger.

Endre/fjerne søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være innlogget.

Endre oppholdstid
For å endre oppholdstid, må du være innlogget.

Oppsigelse av plass
For å si opp plassen, må du være innlogget.