Velkommen til Foreldreportalen!
IKKE logg inn når du registrerer NY søknad.

Foreldreportalen er dessverre stengt i perioden 2. til 8. mai på grunn av overføring til nytt system.

Nye søknader eller endringer som legges inn i denne perioden blir ikke registrert.

Vi ber om at dere venter til 9. mai med å legge inn søknader eller gjøre andre endringer.

Hvis det er endringer som haster, vennligst ta kontakt med aktuell barnehage eller SFO. Kontaktinformasjon finnes på kommunens hjemmesider.